Hvordan spare penger med refinansiering?

Det kan være mange årsaker bak at du på et tidspunkt er nødt til å samle gjelden din for å gjenvinne kontrollen på din økonomi. Dette kan for eksempel handle om at du har blitt permittert, gått ned i lønn, blitt syk eller har gjennomgått et samlivsbrudd. I slike situasjoner i livet er det godt å vite at det finnes hjelp. Ved å refinansiere gjelden din, samler du all utestående kreditt og lån til et større lån. På denne måten kan du gjenvinne kontrollen over egen økonomi samt senke månedlige kostnader. I denne artikkelen har vi samlet gode råd til deg om hvordan du kan spare penger med refinansiering.

Hva er refinansiering?

Når du refinansierer betyr dette at du tar gammel gjeld og samler den i et nytt og ofte større lån. På denne måten kan du blant annet få senket dine månedlige kostnader. Du kan også få et lån som ofte gir bedre rentebetingelser og restarte nedbetalingstiden. I tillegg får du en bedre oversikt over all gjeld og kan gjenvinne kontroll på egen økonomi. Som oftest vil du også kunne få mer rom i din økonomiske hverdag gjennom refinansiering.

Hovedmålet med en refinansiering er at du skal få mer oversikt over din økonomiske situasjon. Det er også et mål å senke de månedlige utgiftene dine og at du i tillegg får mer rom til å betale mer ned på gjelden din. Et mål for alle banker er at du til slutt skal kunne bli gjeldsfri.

Hvilke lån kan refinansieres?

Alle type lån kan samles og refinansieres slik at du får nye og bedre betingelser for lånet ditt. Det er likevel noen lån det er mer fordelaktig å refinansiere enn andre. Lån som har høy rente og lav nedbetalingstid er det en fordel om du kan få satt nye betingelser på. I listen under har vi samlet eksempler på hvilke lån det kan lønne seg å refinansiere og hvorfor disse bør refinansieres.

Refinansiering av kredittkort

Et kredittkort er en form for usikret lån som ofte har høy rente opptil 30 %. Med et kredittkort kan du selv bestemme hvor høy kredittramme du har, opptil 150 000 kroner. En fordel med et kredittkort er at du kun er ansvarlig for den kreditten du har brukt og ikke hele kredittrammen du har tilgjengelig. Det finnes også flere aktører som tilbyr kredittkort med rentefri betalingsutsettelse. Dette innebærer at du innenfor 30 – 60 dager fritt kan låne en del av kredittrammen, men tilbakebetale uten at rentene begynner å løpe. På denne måten vil kredittkort være gratis å bruke.

Skulle du derimot komme opp i en situasjon der det blir vanskelig å tilbakebetale det du skylder, vil lånet kunne vokse raskere enn du får betalt det ned. Du vil dermed ikke få innfridd gjelden, men kan stå i fare for å havne i en svært vanskelig økonomisk situasjon.

Dersom du velger å refinansiere kredittgjelden din vil du kunne betale ut utestående kreditt. Dette kan du gjøre gjennom å bake lånet inn i sikkerhet i bolig eller allerede eksisterende boliglån. Om du velger å bake inn lånet, vil boliglånet ditt øke med du vil ha lavere rentekostnad. Et boliglån har en langt lavere rente enn et refinansieringslån.

Refinansiering av forbrukslån

I likhet med kredittkort, er også et forbrukslån en form for usikret gjeld. Et forbrukslån er like fleksibelt og gir økt økonomisk frihet som kredittkort og krever heller ingen sikkerhet. Du velger selv hvordan du vil bruke pengene og du kan som oftest innenfor en ramme på fem år selv tilbakebetale lånet så raskt du ønsker. Dette er hva bankene kaller en fleksibel nedbetalingsplan. Du må kun betale et minimumsbeløp hver måned.

Et forbrukslån har en låneramme på opptil 600 000 kroner. Renten på et forbrukslån er lavere enn kredittkort, men likevel høyere sammenlignet med andre lån som krever sikkerhet. Den effektive renten på et forbrukslån kan strekke seg opp mot 25 %.

Dersom du kun forholder deg til et minimumsbeløp når du betaler ned forbrukslånet, vil du bruke svært lang tid på nedbetalingen. Dette vil derfor kunne ende opp med at de månedlige avdragene vil øke, om du bruker for lang tid. I tillegg vil gjelden din øke mer enn du betaler det ned. Velger du derimot refinansiering kan du samle alle former for forbrukslån i et større lån. Dette gjør at de månedlige kostnadene synker og du får en større økonomisk kontroll med mer oversikt. Du vil også kunne få bedre betingelser og lengre nedbetalingstid.

Tips: Se også refinansiering av inkasso.

Krav til deg som vil refinansiere

Det enkleste er om du har sikkerhet i for eksempel bolig eller annen eiendom. Da vil banken kunne ta pant i dette som sikkerhet. Med en bolig har du ofte også boliglån, og du kan enkelt bake inn et refinansieringslån i dette. Da vil renten øke noe, men det vil likevel være et bedre alternativ enn å ha mange lån og avdrag.

Har du derimot ikke sikkerhet, finnes det fremdeles muligheter for deg til å søke om et refinansieringslån.

Refinansiering med sikkerhet i bolig

Dersom du ønsker å refinansiere og samle gjelden din med sikkerhet i bolig, tar du først og fremst kontakt med banken. Banken krever dokumentasjon på inntekten din og verdien av bolig. Her bør du sjekke hvor lang tid siden det er at du foretok en verdivurdering av boligen din. Den kan ha steget, og da vil du kunne søke om et større lån til refinansiering.

I tillegg til dokumentasjon om boligens verdi og din inntekt, vil banken også kreve at du dokumenterer gjelden din. Dersom du har mistet oversikten over dette kan du benytte deg av gjeldsregisteret. Her finner du alle kreditorer og utestående lån som er registrert på deg. Du må sende inn en oversikt over all usikret og sikret gjeld, med særlig vekt på det du ønsker å refinansiere.

Refinansiering uten sikkerhet

Om du ikke disponerer noe som kan benyttes som sikkerhet betyr ikke det at du ikke kan få refinansiering og hjelp til dyr gjeld. Bankene gjør en individuell vurdering av enhver lånesøkand den mottar. Dette betyr at når du sender inn en søknad vil banken også kunne gjøre en vurdering av deg og situasjonen din.

Du må dokumentere all gjeld du har. Dette er blant annet:

 • Studielån
 • Boliglån
 • Billån
 • Kredittkort
 • Forbrukslån
 • Smålån
 • SMS-lån
 • Privat lån

Du må også forklare hvilke lån du ønsker å få refinansiert og samlet. I tillegg vil banken se på inntekten din. Her må du sende inn alt du har av inntekt.

Dette kan for eksempel være:

 • Lønn
 • Trygdeytelser
 • Pensjon
 • Stipend
 • Eventuelle leieinntekter
 • Bidrag

I tillegg vil det være relevant for banken om du sitter med formue eller vil snart motta eller har mottatt arv.

Du må også kunne vise banken at du har et ønske om å endre din økonomiske situasjon. Det er en fordel om du har en plan på hvordan du ikke skal havne i lignende situasjon.

En annen løsning som kan være aktuell er om du har mulighet til å få med deg en medlåntaker. Dersom du har en forelder eller en ektefelle for eksempel som har sikkerhet i bolig, kan du stille sikkerhet i deres bolig for refinansieringslånet. Du vil likevel være ansvarlig for de månedlige avdragene og rentekostnadene for lånet.

Hvor lang tid tar behandlingen av lånesøknaden?

En behandling av en lånesøknad avhenger av flere faktorer. Er det en komplisert søknad som skal behandles, vil denne naturlig nok ta lenger tid enn om søknaden er mindre komplisert. En komplisert søknad betyr at banken må gjøre mange skjønnsmessige vurderinger. Dette dreier seg i stor grad om søknader der lånetaker ikke har sikkerhet for refinansieringen.